Vertical Bar Necklace

Vertical Bar Necklace

from 75.00
Bar Bracelet

Bar Bracelet

89.00
Horizontal Bar Pendant Necklace

Horizontal Bar Pendant Necklace

from 65.00
Bar Fringe Necklace

Bar Fringe Necklace

84.00
Bar Vertical Ring

Bar Vertical Ring

85.00
Bar Dangle Earrings

Bar Dangle Earrings

from 52.00
Vertical Bar Necklace with Spice

Vertical Bar Necklace with Spice

79.00